Polyfunkčný dom Námestie Hrdinov
architekt, presov, ildza, architektura, navrh, interieru
2789
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-2789,bridge-core-3.2.0,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.5,qode-theme-ver-30.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode-portfolio-single-template-7,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

Polyfunkčný dom Námestie Hrdinov

SITUÁCIA
Predmetný pozemok s parc.č. 5705/17 sa nachádza v katastrálnom území Levice, na nároží Námestia hrdinov a ulice F. Engelsa. Návrh korešponduje s územným plánom, ktorý v území umožňuje umiestniť zariadenia predškolskej výchovy, základného a stredného školstva, zariadenia pre sociálnu starostlivosť a sociálne služby a zariadenia zdravotníctva, či nemocnicu. Budova je čiastočne funkčne dedikovaná práve zdravotníckym zariadeniam (ambulanciíam a lekárni). Maximálne využíva limity zastavanosti s ohľadom na zákonné odstupy od parciel, a požiadavky na potrebu statickej dopravy. Nezastavaná časť parcely je na juhu súčasťou komunikačného priestoru v nároží ulíc Námestia hrdinov a F. Engelsa, ktorý je využívaný pre parkovacie miesta – taxi služby, dopravný okruh okolo námestia a koridor pre plyn, káblové elektrovedenie a telekom. Severná časť parcely je využívaná pre statickú dopravu rezidentov. Stavba je situovaná v blízkosti južnej hranice tejto svažitej parcely. Na severnej strane parcely pribudli kryté parkovacie miesta pre rezidentov, ktoré dopĺňajú existujúce parkovacie miesta na južnej strane. Návrh svojou zastavanosťou a hmotou zohľadňuje svoj mestský kontext a fakt, že na severnom rohu uzatvára priestor Námestia slobody, pričom kladie dôraz na citlivé doplnenie „mestského tkaniva“ centra Levíc.
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
Objekt má 2 hlavné vstupy, bezbariérový vstup pre klientov/pacientov z juhu do 1.NP a vstup do služobných bytov prístupný zo severu do 2.NP. Kvôli výškovým rozdielom na parcele sú oba vstupy v rôznych výškových úrovniach a tak nedochádza k nežiadúcej interakcii jednotlivých funkčných zón. Na západnej fasáde sa nachádza obslužný vstup v 1.NP pre zásobovanie lekárne. Objekt je funkčne rozdelený na 2 časti: 1. časť pozostáva z priestoru lekárne na I.NP (a sekundárne z technického zázemia pre celú budovu a skladov pre rezidentov), ktorý je prepojený s ambulanciami na II. NP. Na II. NP sa zároveň nachádza vstup pre rezidentov so zázemím, ktoré je prevádzkovo oddelené od ambulantnej časti, pričom je možné sa dostať výťahom do 1.NP ku skladom. Priestor ambulancií sa v prípade potreby dá prerobiť na 3 bytové jednotky. 2. prevádzková časť pozostáva z obytnej funkcie vo forme 4 služobných bytov umiestnených na 3.NP a 4.NP. Na 3.NP sa nachádzajú 3 bytové jednotky, každá s rôznou výmerou a dispozíciou. Na IV. NP sa nachádza luxusný veľkoplošný byt so strešnou terasou, čím spĺňame prípustnú podlažnosť ÚP – teda na ustúpené 4. podlažie. Všetkými podlažiami naskrz prechádza vertikálne komunikačné jadro pozostávajúce z výťahu a 3-ramenného schodiska.
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Stavba je štvorpodlažná s lichodlžníkovým pôdorysným tvarom, ktorý kopíruje tvar pozemku. Architektonický výraz stavby bol do veľkej miery ovplyvnený práve kontextom. Predovšetkým reaguje na priľahlé stavby KD Družba a budovy pošty. Obe stavby považujeme za cenné a kvalitné stavby ktoré mestu zostali ako živé testamenty kvalít funkcionalizmu. Počítajúc samozrejme s navrátenim KD Družba do dôstojnej kondície. Naväzujeme teda na racionálne, pravidelné geometrické fasády budov, pričom sa vyhýbame použitiu najlacnejších materiálov, čo bolo práve charakteristické pri dobových verejných stavbách funkcionalizmu. Predsadený skelet je tvorený z prefabrikátov pohľadového betónu, ktorý je vyplnený stenami s hrubozrnnou ušľachtilou sivou omietkou. Táto monochromatická schéma je potom doplnená výrazným zlatým odtieňom výplní otvorov a doplnkov (zábradlí). Južná (hlavná) fasáda je perforovaná a vytvára niekoľko lodžií, a vstupné závetrie 1.NP. Tieto lodžie rozohrávajú prísny geometrický raster a dávajú stavbe jedinečný architektonický výraz ktorý sa odvíja od špecifického tvaru parcely. Spevnené exteriérové plochy sú kryté veľkoformátovou betónovou dlažbou.
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Konštrukčne je stavba zamýšľaná ako obojsmerný stenový nosný systém. Nosné konštrukcie sú tvorené obvodovými i vnútornými stenami z vápenopieskových blokov. Stavba je stužená vertikálnym komunikačným jadrom (schodisko + výťah). Stropy sú monolitické, železobetónové. Strecha 3.NP je pochôdzna, s extenzívnym zeleným substrátom. Strecha 4.NP je taktiež extenzívna. Týmto opatrením sa snažíme neprispievať k prehrievaniu mesta a zároveň zadržiavať dažďové vody.

 

MIESTO
Levice, Slovensko

KLIENT
súkromný investor

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Tomáš Sterančák, Ing. Rastislav Ildža

DÁTUM PROJEKTU
2022