Ing. arch. Lukáš Ildža

(*1991, Hořovice > Prešov)

Študoval na Fakulte Architektúry v Brne. Počas štúdia pracoval ako freelance architekt, fotograf, grafik, webdizajnér.. Neskôr sa začlenil do tímu jednej z popredných českých kancelárií v oblasti architektonickej vizualizácie – VIZarch. Okrem primárneho fokusu na architektúru má teda silný background vo fotografii a vizualizácii.
V roku 2018 založil so svojím spolužiakom Ondrejom Palenčarom kanceláriu TRI.ŠTRNÁSŤ architekti. Od júna 2021 pôsobí autorsky samostatne, v úzkej spolupráci s projekčným tímom Energyline s.r.o.

Architektúra založená na symbióze hlbokého pochopenia funkcie, jednoznačných konceptov a v neposlednom rade nadčasovej estetiky čistých foriem, ktoré z nich plynú.

 

Neúnavne sa usilujeme o tvorbu diel, ktoré vznikajú na pomedzí samozrejmej jednoduchosti a rafinovaného vtipu. Cieľom je teda priestor, ktorý k svojmu užívateľovi nenásilne prehovára a inšpiruje ho.
Nielen krásna hmota, ale hmota, ktorá je prepisom idei.

 

Dôležitým prvkom nášho prístupu k architektonickej tvorbe je úzka spolupráca s klientom, ktorého potrebám a očakávaniam sa snažíme do čo najväčšej miery porozumieť, a následne ich kritickou korekciou viesť k výsledku ktorý bude predčiť očakávania.

Ocenenia

2018  |  Nová škola Smíchov  |  Praha (CZ)  |  Odmena v 2.kole (TOP 6/59)

2018  |  Revitalizácia námestia  |  Spišská belá (SK)  |  Delené víťazstvo

2017  |  Kultúrny dom Družba  |  Levice (SK)  |  1.miesto