BD Nováky
lukas,ildza,architekt,presov
2013
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-2013,bridge-core-3.0.1,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.5,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

BD Nováky

Urbanistická časť

Objekt bytového domu je umiestnený čo najbližšie k južnej hrane rovinatej parcely na okraji mesta Nováky. Hlavnú, južnú fasádu lemuje cesta vychádzajúca z mesta smerom k Trenčínu. Parcela veľmi členitého a komplikovaného tvaru bola maximálne možne využitá v prospech úžitkovej plochy stavby s ohľadom na dodržanie odstupových vzdialeností a na nároky parkovacích stojísk. Tie sú situované v severnej časti pozemku, odkiaľ je zabezpečený aj prístup cez existujúci vjazd (mostík). Vo východnej časti parcely je kontakt s potokom využitý pre poloverejný priestor posedového schodiska sprístupňujúceho vodu.

Architektonická časť

Architektonické riešenie zodpovedá vidieckemu bezprostrednému kontextu v ktorom stavba vzniká. Kladie veľký dôraz na ľudskú mierku stavby, na jej primeranosť voči okoliu, v ktorom sa nachádzajú prevažne voľne stojace nízkopodlažné rodinné domy. Hmota stavby je teda fragmentovaná tak, aby evokovala dojem viacerých menších zrastených stavieb. Dynamika stavby zároveň poskytuje pestrú rôznorodosť jednotlivých bytov a terás.
Výraz stavby je charakteristický tvarom nesymetrických sedlových striech bez presahov. Štýlovo sa návrh hlási k súčasnej (no miestne príslušnej), nadčasovej a veľmi triezvej architektúre, ktorá má ambíciu pretrvať krátkodobé trendy a byť na 10ky rokov kvalitným prínosom pre okolie, ako aj pre svojich obyvateľov.

Dispozícia

Bytový dom obsahuje na severnej fasáde 2 samostatné vstupy. Celkovo 15 bytov je teda usporiadaných okolo 2 vertikálnych komunikačných jadier. Schodiskové haly sú pomerne veľkorysé a presvetlené. Byty majú prevažne severo-južnú orientáciu, v okrajových polohách stavby disponujú byty tiež východnými / západnými výhľadmi. Dôležitým je juhozápadný výhľad na vodnú nádrž Nováky.
Podzemné podlažie obsahuje potrebné spoločné priestory (T.M. a kočíkáreň) a rozľahlé pivnice pre všetky byty.
1. a 2. nadzemné podlažie sú totožné. 3. podlažie je čiastočne ustúpené, čím vznikajú pomerne veľké terasy.

Konštrukčné riešenie
Stavba je konštrukčne riešená (prevažne) priečnym stenovým nosným systémom. Strecha je pokrytá extenzívnym zeleným porastom, nesená dreveným krovom, ktorý bude v bytoch najvyššieho podlažia priznaný. Nosné steny sú uvažované z keramických tehál. Balkóny sú monolitické železobetónové.

Materiálové riešenie
Plášť stavby tvoria primárne 2 kontrastujúce materiály – hrubozrnnábiela omietka a čierny lícový tehlový obklad. Striedanie materiálov na každej ďalšej hmote podporuje koncept fragmentácie stavby na mierku domov. Čiernobiele odtiene fasád doplňuje čierny ťahokov na sokli domu a na zábradliach balkónov (v redšom prevedení). V čiernom odtieni sú navrhnuté taktiež okná a oplechovanie.

 

MIESTO
Nováky, Slovensko

KLIENT
súkromný developer

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ondrej Palenčar

DÁTUM PROJEKTU
2020